Historien om Maldon Sea Salt

Maldon Sea Salt är ett gammalt, engelskt och anrikt saltvarumärke som spridit fascinationen kring flingsaltet världen över.

Enligt en gammal berättelse – legend – upptäcktes hemligheten med saltframställningen i Maldon under tiden då Romarna styrde Storbritannien. Detta var för runt 2000 år sedan.

Maldon Sea Salt kommer från byn Maldon, en av de äldsta byarna i området Essex - belägen vid huvudet av mynningen till floden Blackwater. Namnet Blackwater härstammar från ordet Brackwater, vilket betyder salt vatten.

The Maldon Crystal Salt Company är uppbyggt på en plats man tror varit centrum för saltframställning i Essex under medeltiden. År 1882 köptes saltföretaget av en Mr. Thomas Elsey Bland, som utvecklade varumärket Maldon Crystal Salt Company och skapade den framgångsrika produkt som lever än idag. Fyrtio år senare – år 1922 - tog James Rivers och hans fru Nellie Eliza över företaget. Det gick senare i arv till deras styvson, som är farfar till nuvarande ägaren.

Framställningen av Jozo Maldon Saltflingor (Sea Salt) sker enligt en moderniserad variant av den urgamla metoden att få fram så kallat pannsalt. Havsvatten läggs i stora pannor som värms underifrån av stora eldar. Under avdunstningen formas saltkristaller på ytan. Dessa formas till minimala, ihåliga pyramidliknande strukturer – tidigare helt unik för framställningen i Maldon. När kristallerna blir tyngre, sjunker de till botten av pannan. Vattnet avdunstar och saltet kvarstår.

Eldarna är idag gaslågor och det finns ett processteg som renar havsvattnet innan indunstningen, men metoden att skrapa fram saltet med hjälp av långa saltkrattor används av företaget ännu idag.

Resultatet är ett fint naturligt flingsalt med mycket karaktäristisk smak. Idag som för flera hundra år sedan.

För mer information om Maldon läs mer på vår Maldonsida: Maldon Flingsalt